Privacy & cookies

Privacyverklaring Intrameo bv, gevestigd te Laan van Zuid Hoorn 70 2289 DE Rijswijk, is de verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home


Laan van Zuid Hoorn 70
2289 DE Rijswijk
085 043 00 20

Edson Delgado is de Functionaris gegevensbescherming van Intrameo bv en kan worden bereikt via [email protected].

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intrameo bv verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruikmaakt van onze diensten en/of je deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Persoonsgegevens die wij verwerken

Intrameo bv verwerkt geen persoonsgegevens aangezien er geen persoonsgegevens op onze website kunnen worden ingediend. We gebruiken ook geen socialemediaplugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Dit kan enkel als ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker wel ouder is dan 16 jaar. We willen ouders dan ook aanraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan worden voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder toestemming van hun ouders. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige? Contacteer ons dan via [email protected]. Wij verwijderen dan die gegevens.

Doel van en grondslag waarop wij persoonsgegevens verwerken

Intrameo bv verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Onze nieuwsbrief en/of reclamefolder verzenden
– Je kunnen bellen of e-mailen indien nodig voor de uitvoering van onze dienstverlening
– Je informeren over wijzigingen aan onze diensten en producten

Automatische besluitvorming

Intrameo bv neemt #responsibility op basis van automatische besluitvorming over zaken die (grote) gevolgen kunnen hebben voor personen. Dit gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen waar geen mens (bijvoorbeeld een werknemer van Intrameo bv) bij betrokken is. Intrameo bv maakt gebruik van de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WhatsApp, Google Analytics

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens

Intrameo bv bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verzameld. We hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) persoonsgegevens: 12 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden

Intrameo bv deel je persoonsgegevens met verschillende derden indien noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst en om eventuele wettelijke verplichtingen na te leven. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met bedrijven die je gegevens namens ons verwerken om te zorgen dat je gegevens dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid genieten. Intrameo bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerking.

Intrameo bv verstrekt je gegevens ook aan andere derden. Dat gebeurt echter alleen als wij daar je nadrukkelijke toestemming toe hebben. Persoonsgegevens delen met derden Intrameo bv deelt je gegevens uitsluitend met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Intrameo bv gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website in de browser van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Intrameo bv gebruikt cookies enkel met een puur technische functionaliteit. Dit zorgt ervoor dat de website goed werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeuren worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt opdat de website goed werkt en om deze te optimaliseren. We plaatsen ook cookies die je surfgedrag volgen. Zo kunnen we je gepersonaliseerde content en advertenties tonen.

Wij hebben je tijdens je eerste bezoek aan onze website al geïnformeerd over deze cookies en hebben je gevraagd toestemming te geven voor het gebruik van deze cookies.

Je kan je afmelden voor cookies door in de instellingen van je browser het opslaan van cookies uit te schakelen. Je kan ook alle informatie die reeds is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Ga voor een toelichting naar: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Inzage, aanpassen of verwijderen van gegevens

Je hebt het recht op inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens. Je hebt ook het recht om je eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Intrameo bv. Je hebt ook recht op gegevensoverdracht. Je kunt dus bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een andere door jou aangegeven organisatie te sturen.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht of intrekking van je toestemming of bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens stuur je naar [email protected].

Omdat we er zeker van willen zijn dat je zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij te voegen bij het verzoek. In de kopie maak je de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart/onleesbaar. We vragen dit ter bescherming van je privacy. Wij beantwoorden je verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken.

Intrameo bv wil je er ook op wijzen dat je een klacht kan indienen bij de nationale toezichthouder, de gegevensbeschermingsautoriteit. Dat doe je via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens

Intrameo bv neemt de bescherming van je gegevens ernstig en treft geschikte maatregelen om misbruik, verlies, toegang door onbevoegden, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vermoedt dat je gegevens toch onvoldoende beveiligd zijn of aanwijzingen hebt van misbruik, contacteer dan onze klantendienst of [email protected].